نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

یونیت اطفال (CO-Production)- P1-FSXJC

 • یونیت اطفال، قابل نصب روی زمین
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • تاچ کنترل
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان
 • شیلنگها: آمریکایی
 •  شیر برقی: ایتالیا، تایوان
 • المانهای الکترونیکی: آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم، ST37
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت اطفال P2-FSXJC- (CO-Production)

 • یونیت اطفال، قابل نصب روی زمین
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان
 • شیلنگها: آمریکایی
 •  شیر برقی: ایتالیا، تایوان
 • المانهای الکترونیکی: آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم، ST37
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی ارتودونسی فخر سینا مدل FSXR- Pegah2501/3

 • یونیت ارتودونسی پگاه
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان
 • شیلنگها: آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم
 • 2 سال گارانتی
 • ساخت ایران

یونیت دندانپزشکی ارتودونسی فخر سینا مدل pegah2501/1

 • یونیت ارتودونسی پگاه با یک سیستم برای اینسترومنت
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان 2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • 2 سال گارانتی
 • ساخت ایران

یونیت دندانپزشکی با قابلیت نصب رادیوگرافی فخر سینا مدل pegah2503/22

 • یونیت کامل پگاه (3 شیلنگ)، با قابلیت نصب رادیوگرافی
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 3 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی با قابلیت نصب رادیوگرافی فخر سینا مدل pegah2504/22

 • یونیت کامل پگاه (4 شیلنگ)، با قابلیت نصب رادیوگرافی
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی با قابلیت نصب رادیوگرافی فخر سینا مدل pegah2505/22

 • یونیت کامل پگاه (53 شیلنگ)، با قابلیت نصب رادیوگرافی
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 5 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی با قابلیت نصب روی زمین فخر سینا مدل Pegah2504/2- LX

 • یونیت کامل پگاه (4 شیلنگ)، قابل نصب روی زمین
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : لیناک & تی موشن
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم & st37
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی جراحی فخر سینا مدل FSXR-Pegah2500

 • یونیت جراحی پگاه (صندلی، چراغ، کراشوار و سینی جراحی)
 • الکتروموتورهای صندلی: هنینگ آلمان
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم
 • 2 سال گارانتی
 • ساخت ایران

یونیت دندانپزشکی جراحی فخر سینا مدل pegah2500/1

 • یونیت جراحی پگاه (صندلی، چراغ، کراشوار و سینی جراحی)
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان 2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • 2 سال گارانتی
 • ساخت ایران

یونیت دندانپزشکی قابل نصب روی زمین فخر سینا مدل pegah2504/2

 • یونیت کامل پگاه (4 شیلنگ)، قابل نصب روی زمین
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان2015
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی

یونیت دندانپزشکی قابل نصب روی زمین فخر سینا مدل pegah2504/2 – FSXR

 • یونیت کامل پگاه (4 شیلنگ)، قابل نصب روی زمین
 • مجهز به گیج کنترل سرعت
 • دارای 4 شیلنگ
 • قابل نصب روی زمین
 • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان
 • شیلنگها آمریکایی
 • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
 • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
 • ساختار: آلومینیوم
 • ساخت ایران
 • 2سال گارانتی