در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی Ancar اسپانیا مدل SD-150

 • یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی، ‌5 شیلنگ بازوئی یا آویز (انتخابی) شامل 4 خروجی برای اینسترومنتها و 1 عدد سرنگ آب و هوا
 • کلیدهای کنترل در قسمت تابلت دندانپزشک و هلدر دستیار دیجیتال، سینی ابزار و پوشش سیلیکون زیر اینسترومنتها
 • تنظیم جداگانه برای آب اسپری و کنترل سرعت هندپیسها
 • مجهز به شیلنگهای ساکشن مرکزی و فیلتر
 • صندلی بیمار دارای حرکتهای ارادی با 3 حافظه و اسپیتون پوزیشن / لست پوزیشن، زیرسری3 شکن،‌ الکتروموتورها‍ Hanning آلمان
 • باکس تأسیسات جلوی پای (شاسی) صندلی بیمار 
 • وان کراشوار، لوله لیوان پرکن و آبریزش کراشوار قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو/ کراشوار قابل چرخش درسطح افق
 • چراغ Halogen / LED ایتالیا - دسته ها قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو

یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی Ancar اسپانیا مدل SD-175

 • یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی، ‌5 شیلنگ بازوئی یا آویز (انتخابی) شامل 4 خروجی برای اینسترومنتها و 1 عدد سرنگ آب و هوا
 • کلیدهای کنترل در قسمت تابلت دندانپزشک و هلدر دستیار دیجیتال، سینی ابزار و پوشش سیلیکون زیر اینسترومنتها
 • تنظیم جداگانه برای آب اسپری و کنترل سرعت هندپیسها
 • مجهز به شیلنگهای ساکشن مرکزی و فیلتر
 • صندلی بیمار دارای حرکتهای ارادی با 3 حافظه و اسپیتون پوزیشن / لست پوزیشن، زیرسری3 شکن،‌ الکتروموتورها‍ Hanning آلمان
 • باکس تأسیسات جلوی پای (شاسی) صندلی بیمار 
 • وان کراشوار، لوله لیوان پرکن و آبریزش کراشوار قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو/ کراشوار قابل چرخش درسطح افق
 • چراغ Halogen / LED ایتالیا - دسته ها قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو

یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی Ancar اسپانیا مدل SD-300

 • یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی، ‌5 شیلنگ بازوئی یا آویز (انتخابی) شامل 4 خروجی برای اینسترومنتها و 1 عدد سرنگ آب و هوا
 • کلیدهای کنترل در قسمت تابلت دندانپزشک و هلدر دستیار دیجیتال، سینی ابزار و پوشش سیلیکون زیر اینسترومنتها
 • تنظیم جداگانه برای آب اسپری و کنترل سرعت هندپیسها
 • مجهز به شیلنگهای ساکشن مرکزی و فیلتر
 • صندلی بیمار دارای حرکتهای ارادی با 3 حافظه و اسپیتون پوزیشن / لست پوزیشن، زیرسری3 شکن،‌ الکتروموتورها‍ Hanning آلمان
 • باکس تأسیسات جلوی پای (شاسی) صندلی بیمار 
 • وان کراشوار، لوله لیوان پرکن و آبریزش کراشوار قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو/ کراشوار قابل چرخش درسطح افق
 • چراغ Halogen / LED ایتالیا - دسته ها قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو

یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی Ancar اسپانیا مدل SD-350

 • یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی، ‌5 شیلنگ بازوئی یا آویز (انتخابی) شامل 4 خروجی برای اینسترومنتها و 1 عدد سرنگ آب و هوا
 • کلیدهای کنترل در قسمت تابلت دندانپزشک و هلدر دستیار دیجیتال، سینی ابزار و پوشش سیلیکون زیر اینسترومنتها
 • تنظیم جداگانه برای آب اسپری و کنترل سرعت هندپیسها
 • مجهز به شیلنگهای ساکشن مرکزی و فیلتر
 • صندلی بیمار دارای حرکتهای ارادی با 3 حافظه و اسپیتون پوزیشن / لست پوزیشن، زیرسری3 شکن،‌ الکتروموتورها‍ Hanning آلمان
 • باکس تأسیسات جلوی پای (شاسی) صندلی بیمار 
 • وان کراشوار، لوله لیوان پرکن و آبریزش کراشوار قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو/ کراشوار قابل چرخش درسطح افق
 • چراغ Halogen / LED ایتالیا - دسته ها قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو

یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی Swident ایتالیا مدل Friend

 • یونیت دندانپزشکی متصل به صندلی، ‌5 شیلنگ بازوئی یا آویز (انتخابی) شامل 4 خروجی برای اینسترومنتها و 1 عدد سرنگ آب و هوا
 • کلیدهای کنترل در قسمت تابلت دندانپزشک و هلدر دستیار دیجیتال، سینی ابزار و پوشش سیلیکون زیر اینسترومنتها
 • تنظیم جداگانه برای آب اسپری و کنترل سرعت هندپیسها
 • مخزن آب اضطراری
 • مجهز به شیلنگهای ساکشن مرکزی و فیلتر
 • صندلی بیمار دارای حرکتهای ارادی با 3 حافظه و اسپیتون پوزیشن / لست پوزیشن، زیرسری3 شکن،‌ الکتروموتورها‍24v Linak دانمارک
 • باکس تأسیسات جلوی پای (شاسی) صندلی بیمار
 • وان کراشوار، لوله لیوان پرکن و آبریزش کراشوار قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو/ وان کراشوار قابل چرخش درسطح افق به طرف بیمار
 • چراغ Halogen / LED ایتالیا - دسته ها قابل جداشدن، ضدعفونی وشستشو
 • صندلی دندانپزشک Syncro  و صندلی دستیار Assist